www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami

Aproksymacja funkcji ciągłych wielomianami

Autor:

Paweł Dąbrowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. Zbigniew Grande

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Kierunek:

Informatyka i ekonometria

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-12-05 00:26:07

Opis pracy:

Praca poświęcona zagadnieniu aproksymacji na przykładzie funkcji ciągłych wielomianami. Zawiera przegląd podstawowych metod aproksymacji wielomianami z uwzględnieniem metody jednostajnej aproksymacji oraz średniokwadratowej aproksymacji.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.