www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » spis treści

Aproksymacja funkcji ciągłych wielomianami1. Wstęp2. Pojęcie aproksymacji3. Aproksymacja jednostajna.4. Aproksymacja średniokwadratowa.

 4.1. Aproksymacja trygonometryczna

 4.2. Aproksymacja wielomianami Legendre`a

 4.3. Aproksymacja wielomianami Czebyszewa pierwszego rodzaju

 4.4. Aproksymacja wielomianami Czebyszewa drugiego rodzaju

 4.5. Aproksymacja wielomianami Laguerre`a

 4.6. Aproksymacja wielomianami Hermite`a

 4.7. Aproksymacja wielomianowa

 4.8. Aproksymacja za pomocą wielomianów ortogonalnych

 4.9. Aproksymacja średniokwadratowa funkcji ciągłych5. Aproksymacja interpolacyjna a aproksymacja jednostajna6. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.