www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja jednostajna.

Aproksymacja jednostajna.

Dla funkcji f ( x ) określonej na przedziale < a; b > poszukujemy funkcji F (x) dającej najmniejsze maksimum różnicy między F (x) a f (x) na całym przedziale < a; b >;

(1)

Zanim dokonam bardziej szczegółowego omówienia pewnych typowych rodzajów aproksymacji, podam dwa sformułowane przez Weierstrassa twierdzenia, których dowody można znaleźć w podręcznikach [Acheizer N.I.1957] oraz [Ralston A.1975]

Tw.1. Jeżeli funkcja f jest ciągła na skończonym przedziale <a; b>, to dla każdego dodatniego można dobrać takie n, że jest możliwe utworzenie wielomianu stopnia n (n= n() ) , który spełnia nierówność [2]

na całym przedziale < a; b >, tzn. dla wszystkich punktów

Tw.2. Jeżeli funkcja f jest funkcją ciągłą na R okresową o okresie 2, to dla każdego dodatniego istnieje wielomian trygonometryczny

n = n()

spełniający dla wszystkich x nierówność

Twierdzenie 1 jest dodatkowym argumentem na poparcie aproksymacji wielomianowych, gdyż gwarantuje ono, że zawsze można znaleźć wielomian o dowolnie małym odchyleniu od funkcji f na przedziale < a; b >.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.