www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Literatura

Literatura

1. Achiezer N. B. " Teoria aproksymacji ", PWN, Warszawa 1957.

2. Demidowicz B. L., Maron I. A., " Metody numeryczne t. I " PWN, Warszawa 1965.

3.Empacher A. B., Sęp Z., Żakowska A., " Mały słownik matematyczny ", WP, Warszawa 1967.

4. Fortuna Z.,Macukow B., Wąsowski J., " Metody numeryczne ", WNT, Warszawa 2001.

5. Povstenko J., " Wprowadzenie do metod numerycznych ", Wyd. EXIT, Warszawa 2005.

6. Ralston A., " Wstęp do analizy numerycznej ", PWN, Warszawa 1975.

7. Sikorski R., " Funkcje rzeczywiste t. II ", PWN, Warszawa 1959.

8. Zuber R., " Metody numeryczne i programowanie ", WSiP, Warszawa 1976.

9. Żakowski W., Kołodziej W., " Matematyka cz. 2 ", WNT, Warszawa 1992.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.