www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Pojęcie aproksymacji

Pojęcie aproksymacji

Funkcję f (x), znaną lub określoną tablicą wartości, będziemy aproksymować

(zastępowanie jednych wielkości matematycznych przez inne, bliskie im w pewnym określonym sensie ,np. każdą liczbę niewymierną można aproksymować z dowolną dokładnością przy pomocy liczby wymiernej)[1] inną funkcją F (x), zwaną aproksymującą lub przybliżeniem funkcji f (x). Oczywiście przybliżenie takie powoduje pojawienie się błędów, zwanych błędami aproksymacji (przybliżenia) i problem oszacowania tych błędów oraz ich wielkości mają istotny wpływ na wybór metody aproksymacyjnej.

Gdy zbiór, na którym mierzymy błąd aproksymacji, jest zbiorem dyskretnym, wówczas mówimy o aproksymacji punktowej, gdy zaś jest to przedział - aproksymację nazywamy integralną.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.