www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja trygonometryczna

Aproksymacja trygonometryczna

W zagadnieniach aproksymacji często spotykamy się z przypadkiem, gdy funkcja f jest okresowa. Taką funkcję wygodniej i lepiej jest aproksymować nie wielomianami algebraicznymi, a wielomianami trygonometrycznymi . (Jeżeli funkcja f (x) jest funkcją ciągłą o okresie , wielomian trygonometryczny ma postać gdzie są współczynnikami trygonometrycznymi Fouriera funkcji f względem ortogonalnego układu funkcji bazowych[4]. Dokładne omówienie metody można znaleźć w [ Żakowski W., Kołodziej W., " Matematyka Cz. 2 ", W - wa, WNT 1992 ].

Funkcję f ,tzn. funkcję całkowalną z kwadratem aproksymujemy jej sumę Fouriera

, (7)

gdzie

k = 0,1,2,...n, (8)

k = 1,2,...n. (9)

W przypadku funkcji parzystej:

(10)

zaś w przypadku funkcji nieparzystej:

(11)

Zachodzi równość

(12)

Przykład 1. Aproksymować funkcję w przedziale funkcjami trygonometrycznymi.

Według wzoru (7) otrzymujemy:

gdy k parzyste,

gdy k nieparzyste, (13)

a więc

(14)

W wielu przypadkach ważna jest nie tylko zbieżność średniokwadratowa (12) szeregu Fouriera (7), a również zbieżność jednostajna. Poniższe dwa twierdzenia podają związek między tymi dwoma rodzajami zbieżności.

Tw. 1.

Ze zbieżności jednostajnej aproksymacji wynika również zbieżność średniokwadratowa tej aproksymacji.

Istnieją różne warunki ( kryteria ), które powinna spełniać funkcja f(x), aby szereg Fouriera był zbieżny jednostajnie. Przytoczę jeden z takich warunków.

Szereg Fouriera funkcji f(x) jest zbieżny do tej funkcji jednostajnie w przedziale , jeśli w nieco szerszym przedziale funkcja f jest różniczkowalna i ma ograniczoną pochodną [5]komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.