www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja wielomianami Czebyszewa drugiego rodzaju

Aproksymacja wielomianami Czebyszewa drugiego rodzaju

Funkcję f (x) z przestrzeni z wagą aproksymujemy jej sumą Fouriera

(23)

Współczynniki obliczamy za pomocą wzorów

k = 0,1,2,...n. (24)

Zachodzi równość

(25)

Przykład 4. Obliczyć kilka współczynników aproksymacji funkcji w przedziale wielomianami Czebyszewa drugiego rodzaju.

(26)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.