www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja wielomianami Legendre`a

Aproksymacja wielomianami Legendre`a

Funkcję ( gdzie symbolem oznaczamy przestrzeń funkcji całkowalnych z kwadratem na [ a, b ], w której to przestrzeni wprowadzamy iloczyn skalarny) aproksymujemy jej sumę Fouriera

(15)

Współczynniki obliczamy za pomocą wzorów

k = 0,1,2,...n. (16)

Zachodzi równość

(17)

Tw. 1.

Jeśli funkcja f ma w przedziale druga pochodną ciągłą, to jest ona rozwijalna w szereg jednostajnie zbieżny według wielomianów Legendre`a w tym przedziale.

Przykład 2. Obliczyć kilka współczynników aproksymacji funkcji w przedziale wielomianami Legendre`a.

(18)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.