www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja wielomianami Laguerre`a

Aproksymacja wielomianami Laguerre`a

Tw.1. Jeżeli f (x) jest wielomianem stopnia n określonym na przedziale (a;b)i f(a) f (b), to liczba zer wielomianu f (x) w tym przedziale jest równa L(a)-L(b)

lub jest od tej liczby mniejsza o liczbę parzystą[6]

Funkcję f (x) z przestrzeni z wagą aproksymujemy jej sumą Fouriera

(27)

Współczynniki obliczamy za pomocą wzorów

k = 0,1,2,...n. (28)

Zachodzi równość

(29)

Przykład 5.

Obliczyć kilka współczynników aproksymacji funkcji w przedziale wielomianami Laguerre`a.

(30)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.