www.eprace.edu.pl » aproksymacja-wielomianami » Aproksymacja średniokwadratowa. » Aproksymacja wielomianami Hermite`a

Aproksymacja wielomianami Hermite`a

Funkcję f (x) z przestrzeni z wagą aproksymujemy jej sumą Fouriera

(31)

Współczynniki obliczamy za pomocą wzorów

k = 0,1,2...,n. (32)

Zachodzi równość

(33)

Przykład 6.

Obliczyć kilka współczynników aproksymacji funkcji w przedziale wielomianami Hermite`a.

(34)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.